Mianatra mamaky teny sy manoratra sy mianatra manisa.
Atoa ANDRIAMIHAJA Solonavalona

ak311Ny votoatin’ny fandaharam-pianarana ampianarina ireo mpianatra madinika 5-6 taona kilasy Garabola T1-T2 amin’ny Fampianarana ambaratonga I rehetra manerana ny Nosy dia tokony hiorina amin’ny fampiasana fitsipika manaram-penitra eo amin’ny taranja rehetra ampianarina
Misy taranja 2 lehibe anefa manana kilema, tsy manaram-penitra: i) Ny taranja “teny malagasy”izay mampiasa “abidia” tsy manara-penitra:ny Abidian’ny misionera englisy 1828 tsy manaja ny lalànan’ny gramera sy ny fonetika; ii) Ny taranja ‘aritmetika” izay mampiasa fomba fanisana tsy manaja ny lalàna matematika mifehy ny fomba fanisana
Ny vahaolana amin’ireo dia: i) Fiverenana amin’ny Abidia malagasy voalohany 1828 izay manara-penitra tanteraka, manaraka ny fitsipiky ny gramera sy fonetika, manana zanatsoratra fototra manara-penitra miisa 5:a,e,i,o,ou/u, manana renitsoratra 16 manara-penitra koa ary ampiana ireo litra 5 vaovao: c,q,w,x,y.Izany no ahazoana ny Abidia Malagasy Vaovao 2012 feno ary manara-penitra tanteraka;ii) Fampiasana ny Fomba fanisana malagasy vaovao izay manaja tanteraka ny fitsipiky ny fomba fanisana siantifika aseho amin’ny fandaharana ny Sokajin’isa antsoina hoe:fandaharana Todika Havia-Havanana na Todika Mijotso mandahatra ireo sokajin’isa manomboka amin’ny Sokajy Lehibe indrindr ary miafana amin’ny Sokajy Kely indrindra, oh: 453: efajato dimapolo telo= 4X100 + 5X10 +3X1(fa tsy: Telo amby dimapolo sy efajato taloha)
Ireo fanamboaran-drafitra 2 lehibe ireo mikasika ny fototra iorenan’ny teny malagasy dia ampianarina dieny any amin’ny sekoly Ambaratonga I, kilasy Garabola T1-T2 rehetra manerana ny Nosy araka ny teny filamatra tokotelon’ny UNESCO: “Mianatra mamaky teny sy soratra” amin’ny Abidia Malagasy Vaovao 2012 ary “Mianatra manisa“ araka ny Fomba Fanisana malagasy Vaovao
Teny manan-danja: teny,fonetika,abidia,fanisana,sokajy,kilasy,mijotso

ak302

Comments are closed.